Mgr. Tibor A. Brečka - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)
Mgr. Tibor A. Brečka
psychoterapeut
I duše může být zraněna a často bolí více než tělesná zranění, jen to jaksi „není vidět“
Rád Vám pomohu s její úzdravou!

Specializace:
Strach a panika, Vztahy a manželství, Násilí a zneužívání, Stres a vyhoření, Smrt a zármutek, Trauma, Sexualita, Osobnostní rozvoj, Profesní rozvoj
Jazyky:
Český jazyk Český jazyk
Angličtina Angličtina
Vzdělání:
2001 - 2006:
Univerzita Karlova
Husitská teologická fakulta
Obor: Teologie - psychosociální studia
 
Kurzy:
2011:
Certification of Completion: Principle Based Leadership
The Importence of Ethies: Pointman Leadership Institute
 
2005 - 2009:
Komplexní vzdělávací program v psychoterapii InStep
 
2008:
Specializační kurz Deprese, depresivní porucha, sebevražedné jednání a chování
IPVZ, Praha
2007 - 2008:
Základní školící kurz Rorschach
Testcentrum Hogrefe
 
2007:
Diagnostika syndromu zavrženého rodiče a věrohodnosti dětské výpovědi
IPVZ, Praha
2007:
Specializační kurz v psychiatrii – Posudková činnost v psychiatrii
IPVZ, Praha
2007:
Specializační kurz v psychiatrii – Krize a suicidialita
IPVZ, Praha
2007:
Specializační kurz - Škola krizového managementu
IPVZ, Praha
 
2007:
Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí
PČR S Středočeský kraj
Praxe:
2006 - dosud:
Soukromá psychologická praxe
Vlastní poradenská činnost v oboru společenských věd a psychoterapie
2002 - dosud:
Člen týmu Postraumatické intervenční péče Policie ČR
2008 - dosud:
Vysoká škola zdravotnictvá a sociálnej práce sv.Alžběty, Praha
Pozice: Externí lektor
2007 - 2009:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Pozice: Externí lektor katedry posudkového a revizního lékařství a externí lektor katedry urgentní medicíny a medicíny katastru
2006 - 2010:
Policejní akademie České republiky v Praze
Fakulta bezpečnostního managementu, katedra společenských věd
Pozice: Akademický a vědecký pracovník (předmety z oblasti zejména forenzní psychologie, psychologie katastrof a krizové komunikace)
2005 - 2006:
Život bez závislostí o.p.s.
Pozice: Preventista sociálně patologických jevů na ZŠ
2005 - 2006:
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, Kladno
Pozice: Psychoterapeut
2004 - 2005:
České sdružení obětí dopravních nehod, Praha
Pozice: Člen výkonného výboru a psychosociální pracovník
Členem:
Asociovaný člen Asociace pro Gestalt terepii (AGT)
Člen National Coalition for Sexual Freedom (NCSF)
Člen Královské společnosti hagioterapeutické
 
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské spol. J.E.Purkyně
 


Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky