Domácí násilí na seniorech - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 9.9. 2019Domácí násilí na seniorech

Již jednou jsme na našich stránkách upozorňovali na problematiku domácího násilí. Bohužel jednou z možných obětí domácího násilí jsou i senioři. Myslíte si, že to není možné? Že není možné, aby někdo, resp. někdo z rodiny, z bližních, ubližoval babičce nebo dědečkovi? Bohužel to možné je a děje se to velmi často. Senioři, stejně jako děti, se již mnohdy neumí bránit, a proto se o těchto problémech dozvídáme jen velmi zřídka.

Jak poznáme domácí násilí?

Na úvod opět připomeneme hlavní znaky domácího násilí:

 • opakovanost
 • eskalace
 • jasné rozdělení rolí a vztahová blízkost jednotlivých aktérů a místo konání,
  aneb takové, které je možné označit jako soukromé či beze svědků (tedy takové, které často můžeme nazvat domovem)

Násilí má mnoho podob!

Pokud se budeme bavit o násilí na seniorech, platí výše uvedené čtyři charakteristiky a můžeme zde najít různé formy domácího násilí:

 • fyzické
 • psychické
 • ekonomické
 • sociální
 • a někdy i sexuální

V případě výskytu dvou a více forem domácího násilí mluvíme o tzv. domácím násilí kombinovaném.

JE NĚKDO VE VAŠEM OKOLÍ MOŽNOU OBĚTÍ? PORAĎTE SE S ODBORNÍKEM!

Příčin je celá řada

Důvodů, proč je senior terčem domácího násilí, je několik. Uveďme zejména nízkou informovanost (senior někdy není dostatečně informován o dění kolem sebe) či závislost seniora na pachateli. Jednou z dalších a velmi nebezpečných příčin je i celospolečenské přijímání seniorů jako generace, který více čerpá než přináší. Přiznejme si, kdo z mladých lidí si vůbec umí představit, že bude starý. Natož se do role starého člověka vžít. V očích mladé generace jsou důchodci, jinými slovy lidé, kteří pracovali desítky let (z velké časti v době minulého režimu), pouze příživníky, neboť nepracují a stát musí horko těžko shánět peníze na jejich důchody, které vezme nikde jinde než jim, pracující elitě národa. To, co se stalo s penězi, které dnešní důchodci po celou dobu svého pracovního života odváděli do státní kasy, se již ale nikdo neptá.

Dalším důvodem, proč se stává senior obětí domácího násilí, je celkové snížení sociálních kontaktů, jinými slovy senior bývá více izolován od ostatních. V neposlední řadě je to i horší zdravotní stav, a to jak fyzický, tak psychický, který zvyšuje pravděpodobnost, že ono domácí násilí nebude na daném jedinci detekováno.

Podívejme se nyní i na několik možných příčin, aneb motivů/motivací pachatelů domácího násilí na seniorech. Jedním z častých motivů je určité narušení rodinné vazby. Pachatel se buď může mstít za prožívaná příkoří v dětství či na něj senior prostě „zbyde“ a on je donucen se o něj nějakým způsobem starat, i když k danému seniorovi necítí žádnou citovou vazbu.

Pozitivní citová vazba může být na začátku péče o seniora přítomna, ale málokdo si uvědomuje,  že tato péče může být poměrně velmi náročná. Ať už fyzicky, psychicky, časově či finančně. Většinou vše najednou, což se po určitém čase může zdát nezvladatelné. Toto vše s sebou může nést riziko přeznačkování citové vazby, které může vyústit až v různé formy domácího násilí. Tato náročnost péče vede i k tzv. syndromu vyhoření, který pak též bývá jednou z příčin, které se mohou podílet na výše zmiňovaném chování.

Když pomineme různé psychopatologické příčiny (poruchy osobnosti, psychotická onemocnění, apod.), musíme ještě zmínit jeden faktor, který přispívá k výskytu domácího násilí na seniorech a tou je relativně vysoká tolerance tohoto chování ve společnosti. Nemáme zde na mysli toleranci fyzického či sexuálního násilí na seniorech (které se také statisticky vyskytuje méně často), ale např. určitý ekonomický nátlak či využívání seniorů či nerespektování jejich potřeb a názorů.

STALI JSTE SE OBĚTÍ A NEVÍTE, CO DĚLAT? OBRAŤTE SE NA NAŠEHO ODBORNÍKA!

Čísla mluví za vše!

Pro názornost bychom uvedli závěry výzkumu tohoto fenoménu, který byl realizován na ZSF JU v Českých Budějovicích a týkal se této problematiky v Jihočeském kraji (Zimmelová 2007). Nejčastěji se podle tohoto výzkumu v rámci domácího násilí na seniorech vyskytuje psychické násilí, ekonomické zneužívání a zanedbávání. Fyzické násilí jako takové bylo potvrzeno v podobě facek, různého strkání či kladení překážek při pohybu.

 • 20,8% tázaných potvrdilo, že jsou nebo byli často vystaveni vulgárním nadávkám či urážkám, které souvisely se jejich věkem či ekonomickou nečinností. Respondenti také v tomto směru uváděli pocit, že jsou přezíráni.
   
 • 6,8 % respondentů potvrdilo opakovaně toto chování i od pracovníků terénních služeb. 13% respondentů přiznalo fyzický útok ze strany rodinných příslušníků (facka, prudké strčení, schválně nastavená překážka v chůzi s úmyslem zapříčinit pád, pohlavky, záměrně silné stiskávání rukou i přes jasné projevy nepříjemných pocitů, štípání, apod.).
   
 • 22% přiznalo, že znají ze svého okolí seniora, který je vystaven fyzickým útokům.
   
 • 6,8% respondentů přiznalo vyžadování finančních prostředků jejich rodinnými příslušníky v kontextu negativních (zásadních) důsledků při odmítnutí této pomoci. Žádný z respondentů nevěděl o existenční nouzi rodinných příslušníků. Ve většině případů šlo o pravidelný měsíční „příspěvek“, nikoliv o nárazovou „výpůjčku“.

Zejména posledně uváděné „příspěvky“ jsou poměrně častým jevem, stačí jen sledovat zaplněnost parkovišť u domovů důchodců mimo termín výplat důchodů a v termínu výplaty důchodů…

Jak se mám zachovat?

Co můžete udělat vy pro zamezení násilí na seniorech? Stačí několik základních věcí. Pokud máte ve svém okolí nějakého seniora, je dobré znát jeho běžné návyky v rámci komunity (procházky, nákupy, lékař). Pokud dojde ke změně v těchto návycích, je dobré pokusit se zjistit, co se děje. Jinými slovy, pokud s námi v panelákovém domě nebo v ulici bydlí senior, který byl zvyklý chodit denně nakupovat a najednou jej nevidíme, je dobré se přesvědčit, co se stalo. Prostě a jednoduše mít trochu zájem o dění okolo sebe.

Stát se násilníkem je bohužel snadné!

Nebo jste se vy sami octli v pozici násilníka? Samozřejmě jste si to nikdy nepřipustili, nebo jste nad tím nikdy takto nepřemýšleli. Vždyť se to neděje moc. Avšak nyní si přiznáváte, že vám to prostě někdy ujede? Ale co dělat, vy to prostě nezvládáte, je toho na vás moc. Některá z výše uvedených situací vás k tomuto chování vede proti vaší vůli. Vy nechcete, ale již neumíte jinak.
To správné je, že si to uvědomujete, chcete to řešit a změnit to. Existuje spousta východisek a cest, jakými to řešit. Nezapomeňte, že vám v naší poradně poskytujeme anonymní a zcela diskrétní poradenství. To, co nám sdělíte, zůstane mezi námi. Nebuďte s vašimi vnitřními pocity sami, ubližujete nejen sami sobě, ale i svým blízkým! Zavolejte mi.

Pokud máte další otázky, jsem tady pro vás.

Autor: Mgr. Tibor A. Brečka

Autor článku:

zobrazit detail
Český jazykAngličtina Mgr. Tibor A. Brečka psychoterapeut
Odborník na témata: Strach a panika, Vztahy a manželství, Násilí a zneužívání, Stres a vyhoření, Smrt a zármutek, Trauma, Sexualita, Osobnostní rozvoj, Profesní rozvoj
I duše může být zraněna a často bolí více než tělesná zranění, jen to jaksi „není vidět“. Rád Vám pomohu s její úzdravou!

Další články:

Vztahy a láska on-linevloženo 2. 9. 2019

Vztahy a láska on-line

Internet stále více ovládá naše životy!

Lidí tráví hodiny svého volného času komunikací a propojením s druhými lidmi na internetu. Svěřují se se svými nejhlubšími tajemstvími a touhami i zcela neznámým lidem. Tyto vztahy se pro ně stávají podmanivými a neodolatelnými.

Jak snadné je přestat kouřit?vloženo 26. 8. 2019

Jak snadné je přestat kouřit?

Téměř každý kuřák chce přestat kouřit. Bohužel mu v tom však brání strach z abstinenčních příznaků. Přitom stačí relativně málo. Žádný kuřák totiž není nenapravitelný.

Každý kuřák může skončit s tímto neduhem bez větších problémů.

Jak čelit krizi středního věkuvloženo 19. 8. 2019

Jak čelit krizi středního věku

Co je vlastně krize středního věku? Následky vědomí, že za sebou máme polovinu života a že ta druhá uteče možná ještě rychleji a přitom už nebude tak pestrá, protože nám prostě přibývá věk a ubývají síly?

Je to problém pouze mužů nebo i žen? A dá se s ní něco dělat, aniž bychom za sebou museli spálit všechny mosty?

Jak porozumět řeči těla?vloženo 12. 8. 2019

Jak porozumět řeči těla?

Řeč těla je neverbální způsob komunikace, který často prozradí více než mluvené slovo. Umožňuje nám číst hlouběji a pravdivěji myšlenky a postoje toho druhého. Tělo totiž mluví za nás.

Řeč těla je někdy pravdivější než samotný verbální projev.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>|

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky