Dovolená bez stresu - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 3.8. 2012Dovolená bez stresu

dovolená bez stresu

Léto, prázdniny, dovolené … Čas slunce, pohody a odpočinku. Čas zajímavých setkání, nevšedních zážitků, ale také čas rizika. Na příjemnou míru rizika se dokonce i těšíme a cíleně ji vyhledáváme. Toužíme alespoň pár dní zažívat dobrodružství, rozčeřit hladiny stojatých vod všednodennosti. Toužíme nasát energii, z níž bychom pak čerpali v chmurných podzimních měsících. Plánujeme, vybíráme si z pestré nabídky programových lákadel a pobytů v blízkých i vzdálených destinacích.

 

Dlouze vyhlížená představa idylicky trávených dní má svou rubovou stránku.

Dovolená obecně, a ještě více dovolená v cizině, je pro psychiku člověka značně zátěžovou životní situací, stupňující se dle velikosti skupiny, s níž ji sdílíme.

Zdrojem napětí bývá již samotný výběr místa dovolené. Vyšponované emoce posledních hodin balení před odjezdem leckdy visí na vlásku a stačí málo, aby v inkriminovanou chvíli vytryskly v gejzír výčitek. Dlouhá, úmorná cesta … změna krajiny, jazyka, mentality, zaběhnutého řádu i dělby rolí. Na jednu stranu přitažlivé, osvěžující, na druhou stranu neznámé, ohrožující, kladoucí nároky. V nových podmínkách musíme mnohdy řešit nečekané situace. Pocity ohrožení pramenící z neznámé reality zvyšují naši tendenci ke konfliktnosti a obrannému zkratovému jednání.

V pozadí mezilidských konfliktů, k nimž při dovolených dochází, nicméně obvykle nebývá ani tak změna prostředí, jako spíše změna zaběhnutého řádu. Jak tedy hádkám a napětí o dovolené předcházet? Především dobrou přípravou. Mnozí před dovolenou oprašují své jazykové znalosti, kupují knižní průvodce, seznamují se s reáliemi a zvyky hostitelské země. Bezesporu užitečná prevence kulturního nedorozumění. Tyto znalosti i dobře sbalené kufry jistě přispívají ke klidu a pohodě při dovolené, samy o sobě však nestačí.

 

STRESU LZE PŘEDCHÁZET. POVÍME VÁM JAK!

 

Štěstí přeje připraveným.

dovolená bez stresuKonfliktům je výhodné sebrat vítr z plachet a to tím, že se jich nebudeme bát, nýbrž si je v jejich věcné rovině připustíme. Jednotliví členové rodiny mívají odlišné představy týkající se preferencí při výběru místa i způsobu trávení času v době dovolené. Uspokojující řešení může přinést jakési zasedání rodinné rady, při němž s dostatečným časovým předstihem probereme jednotlivé návrhy, jejich pozitiva a negativa, dovolíme si vyjádřit obavy z možných komplikací i nesouhlas s druhými. Zejména v rodinách s většími dětmi mívají takováto zasedání spojená s demokratickým řízením i hlasováním velký význam. Čím více je názor každého člena respektován, tím méně negativních emocí v budoucnu. Je dobré, sejde-li se rodinná rada nad přípravou dovolené vícekrát. Postupně tak krystalizuje konkrétní podoba společných dní, určitý rámcový program, předpokládaná pravidla, apod. Otevřená a včasná komunikace pomáhá předcházet pozdějšímu zklamání.

Mnohé komplikace však z domova předvídat nelze. Svou roli hraje aktuální počasí, společenství lidí kolem nás, náš fyzický stav i konkrétní nabídka aktivit.

 

Co dělat, dojde-li navzdory přípravám k vážnějším střetům a kolizím?

Zpočátku je dobré zklidnit rozjitřené emoce. K utlumení negativních emocí jsou vhodné aktivity, při nichž využíváme ozdravné síly pohybu, čerstvého vzduchu a zábavy. Pak se můžeme vrátit k tomu, co se v rodině osvědčilo, a co v rodině již funguje, tj. k otevřené věcné komunikaci.

Podaří-li se nám vzájemně si vyjít vstříc a během dovolené se respektovat ve svých odlišnostech, je výsledný blahodárný efekt dvojnásobný. Přijíždíme naplněni nejen krásou přírody a odpočinku, ale i blaženým pocitem dobře zvládnutého rodinného soužití. Pokud se Vám letošní letní dovolená nezdařila tak, jak byste si přáli, nezoufejte. Můžete už dnes začít promýšlet dovolenou příští.

Autor článku:

zobrazit detail
Český jazyk PhDr. Jitka Balcarová psycholog, psychoterapeut
Odborník na témata: Strach a panika, Vztahy a manželství, Deprese, Poruchy příjmu potravy, Šikana, Stres a vyhoření, Nutkání a nucení, Smrt a zármutek, Trauma, Děti a výchova
Některé problémy se posunou drobnou změnou chování, či úhlu pohledu, u jiných je cesta k řešení delší. Být u toho mě těší.

Další články

Litujeme, nebyl nalezen žádný článek.

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky