Dovolená bez stresu - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 29.6. 2020Dovolená bez stresu

Léto, prázdniny, dovolené … Čas slunce, pohody a odpočinku. Čas zajímavých setkání, nevšedních zážitků, ale také čas rizika. Na příjemnou míru rizika se dokonce i těšíme a cíleně ji vyhledáváme. Toužíme alespoň pár dní zažívat dobrodružství, rozčeřit hladiny stojatých vod všednodennosti. Toužíme nasát energii, z níž bychom pak čerpali v chmurných podzimních měsících. Plánujeme, vybíráme si z pestré nabídky programových lákadel a pobytů v blízkých i vzdálených destinacích.

Dlouze vyhlížená představa idylicky trávených dní má svou rubovou stránku

Dovolená obecně, a ještě více dovolená v cizině, je pro psychiku člověka značně zátěžovou životní situací, stupňující se dle velikosti skupiny, s níž ji sdílíme.

Zdrojem napětí bývá již samotný výběr místa dovolené. Vyšponované emoce posledních hodin balení před odjezdem leckdy visí na vlásku a stačí málo, aby v inkriminovanou chvíli vytryskly v gejzír výčitek. Dlouhá, úmorná cesta … změna krajiny, jazyka, mentality, zaběhnutého řádu i dělby rolí. Na jednu stranu přitažlivé, osvěžující, na druhou stranu neznámé, ohrožující, kladoucí nároky. V nových podmínkách musíme mnohdy řešit nečekané situace. Pocity ohrožení pramenící z neznámé reality zvyšují naši tendenci ke konfliktnosti a obrannému zkratovému jednání.

NAŠI PSYCHOLOGOVÉ JSOU VÁM K DISPOZICI NA TELEFONU -  24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU!

V pozadí mezilidských konfliktů, k nimž při dovolených dochází, nicméně obvykle nebývá ani tak změna prostředí, jako spíše změna zaběhnutého řádu. Jak tedy hádkám a napětí o dovolené předcházet? Především dobrou přípravou. Mnozí před dovolenou oprašují své jazykové znalosti, kupují knižní průvodce, seznamují se s reáliemi a zvyky hostitelské země. Bezesporu užitečná prevence kulturního nedorozumění. Tyto znalosti i dobře sbalené kufry jistě přispívají ke klidu a pohodě při dovolené, samy o sobě však nestačí.

Štěstí přeje připraveným.

Konfliktům je výhodné sebrat vítr z plachet a to tím, že se jich nebudeme bát, nýbrž si je v jejich věcné rovině připustíme. Jednotliví členové rodiny mívají odlišné představy týkající se preferencí při výběru místa i způsobu trávení času v době dovolené. Uspokojující řešení může přinést jakési zasedání rodinné rady, při němž s dostatečným časovým předstihem probereme jednotlivé návrhy, jejich pozitiva a negativa, dovolíme si vyjádřit obavy z možných komplikací i nesouhlas s druhými. Zejména v rodinách s většími dětmi mívají takováto zasedání spojená s demokratickým řízením i hlasováním velký význam. Čím více je názor každého člena respektován, tím méně negativních emocí v budoucnu. Je dobré, sejde-li se rodinná rada nad přípravou dovolené vícekrát. Postupně tak krystalizuje konkrétní podoba společných dní, určitý rámcový program, předpokládaná pravidla, apod. Otevřená a včasná komunikace pomáhá předcházet pozdějšímu zklamání.

Mnohé komplikace však z domova předvídat nelze. Svou roli hraje aktuální počasí, společenství lidí kolem nás, náš fyzický stav i konkrétní nabídka aktivit.

Co dělat, dojde-li navzdory přípravám k vážnějším střetům a kolizím?

Zpočátku je dobré zklidnit rozjitřené emoce. K utlumení negativních emocí jsou vhodné aktivity, při nichž využíváme ozdravné síly pohybu, čerstvého vzduchu a zábavy. Pak se můžeme vrátit k tomu, co se v rodině osvědčilo, a co v rodině již funguje, tj. k otevřené věcné komunikaci.

Podaří-li se nám vzájemně si vyjít vstříc a během dovolené se respektovat ve svých odlišnostech, je výsledný blahodárný efekt dvojnásobný. Přijíždíme naplněni nejen krásou přírody a odpočinku, ale i blaženým pocitem dobře zvládnutého rodinného soužití. Pokud se Vám letošní letní dovolená nezdařila tak, jak byste si přáli, nezoufejte. Můžete už dnes začít promýšlet dovolenou příští.

Další články

Stresvloženo 22. 6. 2020

Stres

Slovo stres používáme jako synonymum pro situace, v nichž máme podat určitý výkon, ovšem za ztížených podmínek.

Stres je další důležitý pojem, se kterým se setkáváme téměř denně a který je skloňován snad ve všech pádech. Co se pod ním ale opravdu skrývá?

Život singlevloženo 15. 6. 2020

Život single

Mnohé zažité standardy se postupem doby mění - ženy chodí na pivo, muži vaří, apod. Změnilo se také to, že by mladí zakládali rodiny kolem 20 let věku.

V dnešní době je to spíše o 10 let později. Někteří se tomu však vyhýbají a preferují život bez partnera - život single.

Nevěravloženo 8. 6. 2020

Nevěra

Je monogamie možná? Znamená nevěra vždy problém v daném jedinci nebo může být znakem jiným? Dá se partnerovi odpustit a žít dál jako předtím? Je podvádění partnera výsadou mužů, nebo jsou na tom ženy stejně?

Pokud vás partner jednou podvedl, bude vás podvádět navždy?

Workoholismus, aneb když jsme stále v prácivloženo 1. 6. 2020

Workoholismus, aneb když jsme stále v práci

V dnešní době klademe velký důraz na pracovní výkon, dokonalost, úspěšnost, svět je uspěchaný a plný stresu. V tomto náročném každodenním koloběhu, který je spojen s pracovní přetížeností, lidé zapomínají na odpočinek.


Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky