Jaký význam mají sny? - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 4.5. 2020Jaký význam mají sny?

Každý večer uléháme ke spánku a netušíme, zda nás čeká bezesná noc nebo se nám bude něco hezkého zdát. A když se nějaký sen dostaví, je otázka, jestli jde jen o nic neříkající příběh režírovaný naším mozkem nebo zda mohou mít naše sny nějaký konkrétní význam.

Významem snů se zabývaly již egyptské civilizace či staří Řekové. Přikládali jim velký význam, měli propracované výkladové snáře a věřili, že jsou vnuknutím nějakých vnějších sil. Zlom nastal v roce 1900 díky psychoanalýze od Sigmunda Freuda. Tvrdil, že sny jsou produkovány naším nevědomím a že vyjadřují takové naše touhy a přání, které si neradi připouštíme a tak je necháváme vyplynout při našem nevědomí. Jsou tudíž projevem našich potlačovaných tužeb. Sny a jejich význam vykládal pomocí techniky volných asociací. Myšlenkami na určitý symbol z našeho snu se přes řetězec souvisejících pojmů (asociací, které se nám v souvislosti s daným symbolem vybaví) dostaneme k jádru problému.

Kdy sníme?

Spánek a s ním související snění je pro nás životně důležitý. Dochází při něm k regeneraci těla i duše. Fyzicky si odpočineme při první fázi spánku (tzv. synchronního), během druhé fáze (spánku paradoxního) odpočívá naše psychika. K snění může docházet během obou fází, avšak ta druhá bývá snově pestřejší, sny jsou při ní dějově bohaté a někdy mohou být i celkem divoké.

Při první fázi spánku se zpomaluje činnost mozku, dech a srdeční tep. Ke konci této fáze je náš spánek nejhlubší a spáče je nejtěžší probudit. Uvádí se, že přibližně po 1,5 hodině začíná tzv. REM fáze spánku, kdy jsou naše sny nejživější a nejpestřejší. Jedná se o lehčí spánkovou fázi, kterou doprovázejí rychlé pohyby očí. Tato fáze se několikrát za noc opakuje a postupně prodlužuje, takže se nám za noc může zdát hned několik snů. Ovšem samotný sen, i když je dějově bohatý, může trvat třeba i pouze půl minuty, nejdéle dvacet minut.
 
PSYCHOLOGICKÁ POMOC NA TELEFONU - NONSTOP A ZCELA DISKRÉTNÍ! Volejte 900 70 10 20**

Jakou funkci plní sny?

Snění v podstatě pro náš mozek funguje jako čistička, která čistí jeho operační paměť a vstřebává nově získané podněty. Jsou-li naše sny negativní a nepříjemné, často za to mohou naše vnitřní strachy a úzkosti. Příčinou však může být i konzumace těžkého jídla před spaním. Podle některých odborníků nebývají naše sny barevné, ale spíše se odehrávají v různých odstínech šedé. Sny mohou přispívat k rozvoji osobnosti, jelikož nám někdy ukazují třeba i řešení některých situací.

Porozumění vlastním snům může být cestou pochopení sebe sama. Sen může odrážet to, co se odehrává v naší mysli. Negativní aspekty našich snů poukazují na to, na co je potřeba se zaměřit a na čem pracovat. Všimni si toho, registruj to, něco s tím dělej, říkají nám. Cokoli pozitivního se v našich snech vyskytuje, představuje náš ideál. Když se nám ve snu něco líbí (ať už jednání, zjev či rysy), pak bychom to nejspíš sami chtěli mít.

Sny nelze vykládat podle šablony

Chceme-li pochopit význam našich snů, je potřeba si vytyčit, že vše v našem snu obsažené - objekty i postavy - představují naší osobnost a její nejrůznější aspekty. Například fyzické tělo znázorňují pevné věci jako třeba dům. Padající omítka pak může signalizovat padající vlasy nebo jiný projev stáří či tělesného chátrání. Emocionální stránku pak mohou vyobrazovat různé živly působící ve snu. Voda souvisí se schopností intuice, vzduch či nějaký interiér znázorňují stav mysli. Obraz neuklizeného pokoje tak například může symbolizovat špatně naladěnou mysl. Pokud se nám vrací nějaký negativní sen, v němž nás třeba někdo nebo něco pronásleduje, doporučuje se zkusit si se snem pohrát a daného objektu se zeptat, co od nás chce nebo se mu dokonce postavit.

Stejný sen však může mít pro každého trochu jiný význam. Některé symboly mohou být univerzální, jiné individuální, související s prožitky konkrétního člověka. Výklad snů proto musí vycházet z asociací spícího. To je důvod, proč jsou výkladové slovníky snů omezené a nedá se jimi jednoznačně řídit.

Pomocí výkladu snů se můžeme snažit lépe pochopit nejenom sebe, ale i své blízké a nejlépe děti. Děti totiž sní v mnohem větší míře. Navíc nemají takové zábrany sdělovat nepříjemné snové zážitky. Dospělí se většinou snaží na obranu nepříjemné sny zapudit a více se k nim raději nevracet. To je také důvod, proč si sny většinou nepamatujeme. Mnohdy se totiž týkají něčeho, čemu se radši chceme vyhnout. Děti s tím takový problém nemají a když si s nimi budeme o snech povídat, bude to nejen zajímavé téma, ale také jedna z cest k lepšímu pochopení našich ratolestí či k pochopení se navzájem.

Během spánku náš mozek vykazuje aktivitu, která se projevuje právě sny. Mají svůj význam, protože z biologického hlediska podporují kvalitní spánek a tudíž i odpočinek pro organismus včetně naší psychiky. Také ale mohou vyvažovat něco, čeho se nám v životě nedostává. Užívejme si je tedy. Pomáhají nám odpočívat, prožívat zajímavé děje a třeba si i, alespoň zdánlivě, naplňovat tajné představy.

Další články

O sourozencíchvloženo 27. 4. 2020

O sourozencích

Když se lidé rozhodnou mít děti, zpravidla předem nepočítají s tím, že by zůstali jen u jednoho. Víc dětí s sebou přináší větší pestrost, víc láskyplných vztahů, ale samozřejmě také více starostí.

Co to znamená pro první dítě? Sourozenec může do jeho světa přinést ze začátku více negativ než pozitiv.

Jak si udržet optimismus v čase epidemie

Jak si udržet optimismus v čase epidemie

Žijeme ve zvláštní době. Při tom všem, co se kolem nás děje, je přímo mistrovský úkol udržet si vnitřní klid a nepodléhat stresu a panice.

Naše tělesná schránka a naše duše jsou v podstatě jenom dvě strany stejně mince. Pokud strádá tělo, je pro duši těžké cítit se spokojeně. Ale stejně to platí i naopak.

Úzkost a panikavloženo 20. 4. 2020

Úzkost a panika

Panika - už jen, když slyšíme to slovo, přepadne nás nervozita. Představujeme si hrozivé situace, při kterých se lidé přestávají ovládat a zběsile hledají záchranu.

Věděli jste ale, že člověk může zpanikařit jen tak, bez zvláštního vnějšího důvodu? I to se děje a stát se to může komukoliv z nás.

MUSÍME SI POMÁHAT!vloženo 19. 4. 2020

MUSÍME SI POMÁHAT!

Prosím, nebuďte na své problémy sami, promluvte si o svých těžkostech, strachu a problémech s odborníkem.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>|

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky