8 tipů, jak vyzrát na stres v zaměstnání - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 16.8. 20218 tipů jak vyzrát na stres v zaměstnáníV posledních letech jako by většina populace trpěla chorobou, pro niž jsou mimo jiné typické dva příznaky jdoucí ruku v ruce: přepracovanost a stres. Podle výzkumů Češi tráví podstatnou část života v práci, naopak méně jezdí na dovolené a odpočívají všeobecně. Stresu na pracovišti pak přibývá převážně z důvodu nasazování pokročilejších technologií, které zrychlují naše životy a které nás nutí dělat rychlá rozhodnutí. V tomto příspěvku se zaměříme na zaměstnání, která jsou stresu vystavena více než jiné, a přineseme několik tipů, jak dopady stresových situací zmírnit co nejvíce, ať už se věnujete jakékoli profesi.


Američtí vědci provedli analýzu velkého množství profesí z mnoha různých hledisek a kritérií a sestavili žebříček povolání, která působí na lidský organismus z hlediska stresu nejvíce. Na čelní místa se dostalo povolání hasič, voják, pilot, policista a manažer. Lidé vykonávající tyto profese pracují dle vědců v největším stresu. Důvodem je velká míra zodpovědnosti, kterou tato povolání obnášejí. Kromě odpovědnosti je stresovým faktorem také nepředvídatelnost, proto při výkonu své profese zažívají stres i učitelé, psychologové nebo moderátoři. Třetí skupinou profesí, které jsou stresem ohroženy nejvíce, jsou takzvané pomáhající profese, kam řadíme například lékaře a další zdravotnický personál, terapeuty, sociální pracovníky nebo kněze. Jedná se o práci, ve které se kombinuje faktor odpovědnosti (v případě lékařů dokonce odpovědnosti největší, totiž za lidské životy) i nepředvídatelnosti. Povolání typu terapeut nebo kněz je zas ohroženo syndromem vyhoření, spojovaným s náročnou prací s lidmi, kdy často nejsou po dlouhou dobu viditelné a prokazatelné výsledky práce.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC NA TELEFONU - NONSTOP A ZCELA DISKRÉTNÍ! Volejte 900 70 10 20*


Pokud byste volili zaměstnání podle kritéria nejmenšího nebezpečí vystavení stresorům, pak byste si vybrali patrně profesi kadeřníka, zlatníka, univerzitního profesora, výživového poradce nebo knihovníka. Tato povolání označili vědci za nejméně stresující. Je však důležité započítat do rovnice povahu a temperament, kterým se od sebe lišíme. Známý český psycholog M. Nekonečný definuje stres takto: „Stres vzniká tehdy, působí-li na člověka nadměrně silný podnět dlouhou dobu nebo ocitne-li se v nesnesitelné situaci, jíž se nemůže vyhnout, a setrvá-li v ní.“ Je patrné, že každý si vyhodnotí jako nadměrně silný podnět nebo nesnesitelnou situaci něco jiného, a také ve vnímání toho, co je „dlouhá doba“ se můžeme rozcházet. Jistě to znáte, někoho rozhodí sebemenší nepříjemnost, jiný si zachová chladnou hlavu i v prekérních situacích. Jinak řečeno, setkali jste se určitě jak s lékařem vyzařujícím klid a rozvahu, tak i s nevyrovnanou a vystresovanou prodavačkou.

Zaměstnání většinou změnit nemůžeme nebo nechceme. To, co ovlivnit dokážeme, je přístup k naší profesi. Předkládáme několik tipů, které nám pomohou vyrovnat se se stresory, které na nás v zaměstnání působí:

  • Kvalitní síť mezilidských vztahů – působí jako nárazník a ochrana proti profesionálnímu stresu, jedná se o kvalitní partnerský vztah, dobré kolegiální vztahy, ale také přátele mimo pracoviště
  • Zdravý životní styl – dostatek spánku, tělesné cvičení, vyvážená strava s dostatečným pitným režimem, absence návykových látek a přemíry alkoholu
  • Pravidelný rytmus – dodržování pravidelného režimu a denního rytmu, dobrá organizace času a v ideálním případě střední míra zátěže
  • Kvalitní zájmy a záliby, které nesouvisejí s povoláním a slouží ke znovunabytí sil
  • Sebeuvědomění – dobré vnímání sebe sama, svých potřeb, realistické nároky na sebe, stanovení dosažitelných cílů
  • Pocit uspokojení z vlastní práce – spatřování smyslu a důležitosti toho, čím se zabýváme, pestrost práce, uspokojující finanční ohodnocení
  • Spiritualita, meditační a relaxační techniky
  • Rituály – například převlečení do civilu po pracovní době spojené s odložením pracovních problémů apod. a individuální strategie

Závěrem dovolte připomenout, že stres sám o sobě škodlivý není, nebezpečí tkví ve způsobu, jakým je prožíván. Jsme to tedy jen my, kdo rozhoduje, zda budeme situaci vnímat jako stresující nebo ne. Na cestě za spokojeností i v náročném zaměstnání nám jako dobří průvodci pomohou humor, smích a umění brát věci s nadhledem.

Další články

Kam mohou vést snahy o osobní rozvoj?vloženo 9. 8. 2021

Kam mohou vést snahy o osobní rozvoj?

V dnešní době jsou stále častěji slyšet slova jako osobní rozvoj, sebezdokonalování a také koučink. Pokud se chceme v kterémkoli pracovním oboru rozvíjet, musíme na sobě neustále pracovat.

Snahy o osobní rozvoj nám pomůžou cítit se lépe a být se sebou spokojenější.

Emoce – a co s nimi?vloženo 2. 8. 2021

Emoce – a co s nimi?

Emoce, které vyvolávají - strach, smutek, zlost, jsou zpravidla zvládnuty.

Pak se ovšem dostaneme do situace, která v nás najednou emoce vyvolá (film, hračka, apod.) a najednou se projeví v plné síle. O co jde?

Stupně vývoje láskyvloženo 26. 7. 2021

Stupně vývoje lásky

Neexistuje jedna dostatečná definice lásky. Láska má různé významy, stejně tak je různě vnímána a spojována s různorodými očekáváními. Ale stejně jako vše ostatní má svůj vývoj.

Jednotlivé fáze lásky mohou trvat různě dlouhou dobu a probíhají nezávisle na sobě.

Výchova dětí a nové technologievloženo 19. 7. 2021

Výchova dětí a nové technologie

V dnešním dynamickém a rychle se měnícím světě má neustále se vyvíjející technologie své místo a již si život bez ní neumíme představit.

Jak moc technologiím dovolíme vstoupit do života nás a našich dětí?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>|

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky