Štěstí, muška jenom zlatá - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 7.6. 2021Štěstí, muška jenom zlatáŠtěstí je jen muška, muška zlatá ( „Študáci a kantoři“ - Jaroslav Žák). Štěstí je když děti spí a spotřebiče fungují (Miroslav Plzák). Když se štěstí unaví, sedne i na vola (lidové rčení).
Neexistuje jednotná definice stavu po němž všichni toužíme a který přejeme i svým milým. Nejspíše se lze držet rozboru původu slova kombinujícího zdroj indoevropský i slovanský ve významu „dobrý, nejlepší“ a „úděl“. Jedno slovo – štěstí – má přinejmenším dva významy. První znamená nahodilou, příjemnou okolnost. Druhý význam odpovídá termínu blaženost. Jde tedy o dlouhodobé pozitivní ladění, naplnění svých potřeb a cílů.


Moderní přístupy se zaměřují na druhou významovou variantu (v angličtině v níž publikuje většina badatelů jde o „happiness“ ne tedy o pouhé „luck“). Jde o jednání směřujícím k životnímu naplnění (Erikson). Problémem se zabývající významný psycholog M. Csikszentmihalyi tvrdí, že nejde o něco co nás „potká“. Není to ani něco co lze zákonitě dosáhnout po splnění předem určených předpokladů. Řeší mj. i vztah onoho kýženého pocitu k osudu tj. k událostem jež nám nás působí bez osobního přičinění.

Jisté je, že právě kladné vlivy posilují pocit životního naplnění. Záporné vlivy lze omezit či dokonce zcela ovládnout pokud jsme zcela zaujati subjektivně důležitou, příjemnou činností. V této souvislosti popsal fenomen „flow“ - česky plynutí či proudění. Jde o označení nejlepších okamžiků našich životů, kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obvykle něčím obtížného, co stojí za to.
Život pak „plyne jako voda, lidově “odsejpá“, nezadrhuje se. Vytříbeněji řečeno - život smysluplně a plynule pokračuje aktivitou směřující k naplnění našich cílů. To se snadno řekne, ale jak toho dosáhnout dle citovaného psychologa maďarského původu jež jako mladý muž emigroval do USA?

Patřičnou cestu vymezují následující charakteristiky:

 • Vím co mám dělat a to co dělám je v souladu s mým chtěním.
 • Nenudím se ani nejsem přepracovaný.
 • Události jež mne potkávají mají určitou, pro mne pochopitelnou logiku.
 • Vcelku ochotně se soustředím na to co dělám, oč usiluji.
 • Plynutí času vnímám jako přiměřené, nevyvádí mne z míry.
 • Žiji sám se sebou v míru.
 • Okolnosti jež se mne dotýkají hodnotím vcelku jako příznivé.
 • Podněty s nimniž se setkávám - včetně rozličných okolností – vnímám jako výzvy. Ne tedy jako nepříjemnosti, úskoky a pouhá trápení. – Moje emoce podporují moji aktivitu.
 • Jsem „sám sebe soudcem“ ne tím, kdo se chce za každou cenu zavděčit všem. Tudíž se mnohdy nezavděčí nikomu.
 • Jsem realista. Mám radost z toho co je a funguje. Netrápím se tím, co není. – Umím se radovat „teď a nyní“. Tj. z toho, že žiji i z toho dobrého co prožívám. Do jisté míry zde platí „díky za každé nové ráno“.
NAŠI PSYCHOLOGOVÉ JSOU VÁM K DISPOZICI NA TELEFONU -  24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU!

S výše zmíněným přístupem odpovídajícím směru pozitivní psychologie souvisí model osobní pohody autorek Ryffové a Keyesové. Jde o:

 • Přijetí sebe sama, akceptování a poučení se ze své minulosti ať jsme osobní životní scénář dokázali naplnit ke své spokojenosti nebo ne.
 • Dobré vztahy sblízkými lidmi a možnost kontaktu s nimi.
 • Umět prosadit to,co pro sebe považujeme za podstatné, nepodléhat manipulacím – Vytvoření přijatelného prostředí - “mikrosvěta“ v němž žiji.
 • Pocit smysluplnosti svého života.
 • Zachovat si schopnost vnímání - „otevřené oči i duši“ na svět, vztahy, věci, okolnosti s tím, že vše mění a může být jinak než jsme byli zvyklí.

Z pohledu základních sociálních potřeb pak býváme spokojeni za předpokladu: – vědomí vlastní individuality aniž bychom se vyvyšovali či jinak bojovali s druhými.
– možnosti alespoň částečně ovlivňovat své životní usilování
– respektování ze strany druhých, pro nás významných osob.

Útěcha z filosofie

Ti kdo vnímají názory moderní pozitivní psychologie o štěstí jako příliš pragmatické či osobní mohou sáhnout po tisíciletích starých dílech klasiků. Aristotelés považuje dosažení skutečného štěstí za možné jen v obci svobodných občanů. Bývá tam důsledkem rozumě vedeného, dobrého života. Zní to dobře. Jenže význam řeckého polis - městského státu coby ekonmické a politické jednotky, obce svobodných časem upadl.

Zájemci o štěstí si mohli vybrat. Stoicismus jim radil ovládat vášně a formovat odolnost proti vnějším vlivům. Mohli se přiklonit i k epikureismu. V druhém případě vyhledávat a na plno užívat vše příjemné a slastné co může život nabízet.
Budhismus doporučuje na cestě ke štěstí vyhýbat se utrpění a žízni. Křesťané měli k pozemskému štěstí poněkud odtažitý vztah. Cílem pozemské pouti je následně spása a život na nebesích.

Autor článku: PhDr. Tomáš Novák

Autor článku:

zobrazit detail
Český jazyk PhDr. Tomáš Novák psycholog
Odborník na témata: Vztahy a manželství, Děti a výchova, Osobnostní rozvoj
Můj pohled vystihuje doporučení zakladatele psychoterapeutického směru zaměřeného na řešení problémů Steva de Shazera: "Dělej co funguje a nedělej co nefunguje. Když to nefunguje, dělej raději něco jiného."

Další články:

Temná manipulace myslivloženo 31. 5. 2021

Temná manipulace mysli

Podstata manipulace je prostá. Někdo vás dostane na svoji stranu a nepoužije při tom násilí. Akceptujete vnucené přesvědčení, jako svoje vlastní. A stanete se jeho obětí.

Manipulace působí na vaše základní lidské potřeby a city.

Proč nepropadat pověrám?vloženo 24. 5. 2021

Proč nepropadat pověrám?

Když se nás někdo zeptá, jestli jsme pověrčiví, kýveme hlavou, že to teda určitě ne. Začneme-li o tom přemýšlet, najednou se nám vybavují pověry, které chtě nechtě dodržujeme.

Jak přistupovat k dodržování pověr, dokázat se jim smát a nepodlehnout jim?

Marné hledání partnera souvisí s naším sebevědomímvloženo 17. 5. 2021

Marné hledání partnera souvisí s naším sebevědomím

Všechny naše vztahy začínají u vztahu, který máme k sobě. Něco si o sobě myslíme, něco cítíme, sami sebe si vážíme nebo nevážíme. Naše okolí se chová podobně.

Nízké sebevědomí vychází z vnitřních pochybností, které si vytváříme v dětství.

Pečujte o svou duši a zapomeňte na depresevloženo 10. 5. 2021

Pečujte o svou duši a zapomeňte na deprese

Žijeme ve světě, kdy je na denním pořádku stres, spěch, nervozita… Neustále čelíme nepříjemným vlivům současného světa a naše psychika je často napnutá k prasknutí.

Jak pečovat o svou duši, abyste se těmto stavům vyvarovali?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>|

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky