Vysoké IQ: Dar nebo prokletí? - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 11.10. 2021Vysoké IQ: Dar nebo prokletí?


O IQ, tedy inteligenčním kvocientu, slýcháme poměrně často. Jelikož se jedná o vyčíslení inteligence na základě psychologických testů, provází nás postupně naším životem, ať už ve škole, nebo například při nástupu do zaměstnání. Většina populace dosahuje průměrných hodnot, specifickou skupinu ale tvoří lidé s vysokým IQ. Je to dar nebo prokletí?


Někdo říká, že nadprůměrná inteligence je darem od boha, jiní jsou zase toho názoru, že se jedná o souhru náhod nebo důsledek píle či genetiky. At už je vysoké IQ dílem čehokoliv, jedna věc je jistá – postará se o rozdílnost daného jedince od okolí. Většinou je vysoké IQ kladnou stránkou osobnosti a stává se pomocníkem a společníkem při každém myšlenkovém pochodu. Rychlost, schopnost logického myšlení a uvažování jistě nadprůměrně inteligentnímu jedinci snadněji otevře dveře k příležitostem, které běžný člověk jen tak nezíská. Ovšem vysoké IQ s sebou nenese jenom kladné stránky, ale i ty záporné.

Co znamená číselná hodnota IQ a EQ?

IQ vyjadřuje, jak již bylo řečeno v úvodu,na základě výsledků psychologického testu odhad toho, jak jsme na tom s inteligencí vzhledem k průměrné populaci, tedy většině. Naprostý průměr je vyjádřen číslem 100. Hodnoty mezi 85 až 115 jsou stále v pásmu průměru a v testech jich dosáhne 67 procent populace. IQ pod 60 a nad 130 má už jen 0,3 procenta všech lidí. Hodnoty nad 115 se pak řadí už k těm nadprůměrným.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC NA TELEFONU - NONSTOP A ZCELA DISKRÉTNÍ! Volejte 900 70 10 20*

IQ škála:

Nad 140: geniální inteligence
130 až 140: mimořádně superiorní inteligence
110 až 129: nadprůměrná inteligence
90 až 109: průměrná inteligence
80 až 89: podprůměrná inteligence
70 až 79: nižší stupeň mentální retardace
Pod 70: mentální retardace

IQ si můžete nechat změřit velkým množstvím odborníků a specialistů. Testy na měření IQ jsou koncipovány různě, proto pokud chcete znát opravdu přesnou úroveň vaší inteligence, je lepší nechat si stupeň IQ vyhodnotit od několika odborníků. Testy IQ by měly být pro běžnou veřejnost nedostupné, aby se předešlo tomu, že se test někdo předběžně naučí.
Pod pojmem inteligence se v poslední době neschovávají pouze myšlenkové schopnosti, ale také schopnosti komunikační a vztahové, pak mluvíme o sociální inteligenci. Nejnovějším hitem je inteligence emocionální - EQ, popisující naše schopnosti navazovat a udržovat kvalitní mezilidské vztahy, naše sebepojetí či schopnost vcítit se do pocitů a potřeb druhého člověka. Inteligence tak mnohem více popisuje to, co je pro nás všechny v běžném životě důležitější.To pak bývá hlavním úskalím lidí s vysokým IQ, kteří bývají často sami a bez přátel.

Mensa = sdružení inteligentů


Během svého života jste se určitě setkali s pojmem Mensa. Jedná se o mezinárodní společenskou organizaci založenou roku 1946 v Oxfordu. U nás vznikla v roce 1989 Mensa Československo a od rozpadu federace funguje její české odvětví Mensa České republiky. Cílem tohoto sdružení nadprůměrně inteligentních lidí je podle vlastních slov využití inteligence ve prospěch lidstva. Podmínkou přijetí do této prestižní organizace je IQ nad 130 a pravidelná platba poplatků. Mensa svým členům organizuje přednášky, prezentace a další sezení, při kterých se setkávají nejchytřejší lidé z celého světa a vyměňují si názory. Význam členství je pro některé členy s vysokým IQ nepostradatelný, protože tito lidé naleznou většinou pod záštitou této organizace členy s podobným stylem uvažování, s nimiž si také oproti průměrným lidem mnohem více a lépe rozumí. Díky tomuto faktu posilují svojí sociální a emoční inteligenci, která u nich většinou nebývá příliš vysoká.

Děti s vysokým IQ

Vysoké IQ se ani tak často neřeší mezi dospělými jedinci, jako spíše u dětí. Mezi intelektové charakteristiky nadaných dětí patří zvýšená zvídavost, vynikající paměť, schopnost dlouze se soustředit na úkol, dobrá představivost či schopnost rychle se učit. Mimořádně nadané děti mají unikátní schopnost myšlenkových operací, jako je abstrakce, analýza a syntéza. Jsou schopny se plynule pohybovat mezi procesy komplexifikace a simplifikace při hledání vhodného řešení, často si kladou filozofické otázky, které se dotýkají základních východisek myšlení o problému.Nadané děti v útlém věku často vykazují tzv. akceleraci (zrychlení) ve vývoji. Inteligenci u dětí pod 5 let nelze stanovit inteligenčními testy, proto se používají vývojové škály, které sledují stupeň psychomotorického vývoje. Zrychlený vývoj bývá ukazatelem nadání, například časný začátek chůze, časné osvojení řeči a schopnosti vyjadřovat se v celých větách, zájem o psaní a počítání kolem třetího roku života.

Ovšem vysoké IQ neznamená, že dítě bude schopno se o sebe brzy samo postarat. Naopak. Vysoká, nadprůměrná inteligence vyžaduje větší a profesionálnější péči než u průměrných dětí. Někdy se ohledně inteligence zdá, že co příroda na jedné straně přidá, na druhé zase ubere. Nadání se může pojit s handicapem v jiné oblasti (např. dyslexie, lehká formaautismu apod.) a vyústit pak v krajním případě i v šikanu ze strany spolužáků, nebo dokonce i učitelů. Nadprůměrně inteligentní dětise totiž velmi často setkávají s nepochopením. Jejich odlišné vzorce chování vyžadují specifický přístup, který ale stále leckteré školy nepodporují, ani včas neumí potřebu změnit přístup odhalit.

Být nadprůměrně inteligentní má jistě svoje výhody, stejně tak jako běhat rychleji než ostatní nebo krásné kreslit. Mezi nevýhody ale může patřit právě to, že takový člověk uvažuje jinak než ostatní, a proto si nemusí vždy rozumět s ostatními a může se cítit i velmi osamělý. Někdy je potřeba „překlad“ do jazyka ostatních. Velice také záleží na postoji okolí. Takový člověk se může setkávat s nedůvěrou a ponižováním stejně tak jako s přehnanými očekáváními ostatních. Ani jedna situace není ideální. Dospělý člověk se dokáže s mnoha věcmi vyrovnat snadněji, než dítě, proto je třeba obzvláště u dětí o situaci diskutovat a pomoci jim s jejich nesnázemi.

Další články

Emoce – a co s nimi?vloženo 2. 8. 2021

Emoce – a co s nimi?

Emoce, které vyvolávají - strach, smutek, zlost, jsou zpravidla zvládnuty.

Pak se ovšem dostaneme do situace, která v nás najednou emoce vyvolá (film, hračka, apod.) a najednou se projeví v plné síle. O co jde?

Stupně vývoje láskyvloženo 26. 7. 2021

Stupně vývoje lásky

Neexistuje jedna dostatečná definice lásky. Láska má různé významy, stejně tak je různě vnímána a spojována s různorodými očekáváními. Ale stejně jako vše ostatní má svůj vývoj.

Jednotlivé fáze lásky mohou trvat různě dlouhou dobu a probíhají nezávisle na sobě.

Výchova dětí a nové technologievloženo 19. 7. 2021

Výchova dětí a nové technologie

V dnešním dynamickém a rychle se měnícím světě má neustále se vyvíjející technologie své místo a již si život bez ní neumíme představit.

Jak moc technologiím dovolíme vstoupit do života nás a našich dětí?

Jak znovu získat ztracenou důvěruvloženo 12. 7. 2021

Jak znovu získat ztracenou důvěru

Důvěra je jedním ze základních pilířů fungujících partnerských vztahů. Díky vzájemné důvěře zvládneme řešit závažné problémy. Jak se dá ale ztracená důvěra obnovit?

Chceme-li obnovit důvěru, je nezbytné si uvědomit, že není vše ztraceno.

|<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>|

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky