Co s námi dělají média? - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

vloženo 14.2. 2022Co s námi dělají média?

Média nás dnes obklopují téměř na každém kroku. Vliv médií na psychiku je značný a moderní média samozřejmě ovlivňují hlavně dospívající a děti. Život si bez nich už asi ani neumíme představit, velmi nám jej totiž usnadňují. Nesmíme se ale stát jejich otroky a dovolit jim, aby nám deformovala fyzické i psychické zdraví.

Médium představuje prostředek přenosu informací. Média zprostředkovávají obsah mezi dvěma různými subjekty. Působí na nás ať chceme nebo ne a jejich vliv může být záměrný - to se týká například reklamy - nebo nezáměrný - zahrnuje účinky na životní styl, chování a postoje.

Rozsah vlivu médií

Média působí na psychiku člověka různými způsoby. Mohou ovlivňovat nejen naše chování, postoje a hodnoty, ale také náš kognitivní vývoj (týká se vývoje poznávacích funkcí - vnímání, představování, fantazie,...). Dále mohou působit na naše emoce a vyvolat různé pocity (radost, smutek či vztek). Mohou ale také vyvolávat nejrůznější tělesné projevy (např. zvýšit nám krevní tlak či způsobit "husí kůži"). Média tedy mohou na člověka působit celkově a důležité je, zda nejen psychiku ovlivňují pozitivně (konstruktivně) či negativně (destruktivně).

Média mohou být tisková nebo elektronická. Mezi tisková patří nejen noviny a časopisy, ale také knihy, plakáty či nejrůznější letáky, brožury apod. Elektronická média zahrnují TV, internet, rozhlas, ale i telefon a multimédia.

Dnes je nejvýrazněji používaným médiem internet, který stále více zpochybňuje nadvládu televize, rozhlasu i tisku. Internet dnes používá mnoho lidí denně, často už si bez něj neumíme představit život. Mnohdy jeho používání vyžaduje výkon naší práce, potřebujeme vyhledávat nejrůznější informace. Jelikož jsme si ale zvykli, že na internetu najdeme téměř vše, dlouhodobé používání internetu může paradoxně vést ke zhoršení schopnosti vyhledávat informace. Doporučuje se poznat konkrétní problematiku na základě více zdrojů a ty umět správně posuzovat.

Rizikem anonymity internetu je narušení sociálních vazeb, rozmělnění norem chování, případně i deprese z pocitu izolace. Virtuální komunikace může mít za následek neschopnost navázání a udržení vztahu v dospělosti.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC NA TELEFONU - NONSTOP A ZCELA DISKRÉTNÍ! Volejte 900 70 10 20*

Dobrý sluha, ale zlý pán

Často se dnes setkáváme s termínem závislost na internetu. Jelikož však někdy může být internet nadprůměrně používán právě kvůli výkonu práce, jde spíše o závislost na sociálních sítích nebo počítačových hrách, případně na různých aplikacích či konkrétních internetových stránkách.

Televizní zábava je pasivní a návyková. Pro děti může být velmi nebezpečná, protože většinou neumí rozlišit ten smyšlený svět od reality. Dětská psychika není připravená na násilí a agresi. Zobrazované násilí pak může být návodem pro děti a jejich chování a ty pak mohou být agresivní a zlé na ostatní.

Nejen sledování TV, ale třeba i poslouchání rádia je velmi pasivní. Média jsou často jen zvukovou kulisou. Vše, co vnímáme, se ukládá do našeho podvědomí a je nutné mít vždy na paměti, že pasivně přijímané informace mohou být manipulativní.

Mějme je pod kontrolou

Na děti působí média nejsilněji. V dnešní době jsou digitální média samozřejmě neoddiskutovatelnou součástí fungování ve škole. Je ale zapotřebí nezapomínat na zdravou míru. Pokud chybí, může to vést k různým psychickým poruchám. Patří mezi ně např. riziko agresivity, narušení reálných sociálních vztahů nebo zhoršená pozornost. Může jít ale také o poruchy čtení a dokonce i vady řeči nebo zhoršení slovní zásoby. Pokud jsou média, konkrétně vizuální, používána nadmíru a je tomu tak na úkor čtení, má to negativní vliv na představivost. Sledováním vizuálních médií totiž pouze konzumujeme obraz, který je nám předkládán a nemusíme tedy používat fantazii.

Rodiče by měli děti naučit technické přístroje ovládat, ale i vhodně a s mírou používat. Především pro děti by média neměla být pouze konzumní zábavou, ale měla by pro ně znamenat nějaký přínos. Je dobré je naučit pozitivně využívat získané informace.

Dnešní doba je velmi uspěchaná a vlivem nedostatku času právě média nezanedbatelně nahrazují komunikaci. Lidé spolu komunikují mnohem méně než tomu bylo dříve a největší problém představují děti a mladiství, kterým se často nevěnuje dostatek času. Aby se však osobnost člověka správně rozvíjela, je pro něj vnímání druhými lidmi nepostradatelné. Potřebujeme totiž zpětnou vazbu. Bez ní nám hrozí porucha osobnosti, pocit méněcennosti či přeceňování se. Díky kontaktu s jinými lidmi můžeme najít sami sebe.

Média, ať už mobilní telefony, televize či internet, jsou již neodmyslitelnou součástí našeho života a mají významný vliv na naše komunikační chování. Pokud si chceme zachovat schopnost zdravého úsudku a správně rozvíjet své komunikační chování, je důležité médiím bezhlavě nepodléhat, umět je konstruktivně používat a být v tom také vzorem pro své děti - nevěnovat se médiím nezdravě dlouho a místo toho raději trávit čas spolu a především spolu hovořit.

Další články

Příliš vysoké sebevědomí – sázka na jednu kartuvloženo 7. 2. 2022

Příliš vysoké sebevědomí – sázka na jednu kartu

Příliš silné sebevědomí je jako příliš silná káva. Krásně voní a přitahuje pozornost. Když okusíte, skoro vás porazí. Příchuť je nepříjemně hořká a po chvíli už ani nechutná.

Pokud chceme zůstat lidmi, musíme si dovolit být zranitelní.

Konflikty generací X, Y a Zvloženo 31. 1. 2022

Konflikty generací X, Y a Z

O generaci X a Y už toho bylo napsáno spoustu. Víte ale, že existuje i generace Z? A že nejdepresivnější Y má nejlepší možnost najít si práci?

Nezapomínejme, že každá z generací má své vlastní problémy.

Složit hořký slibvloženo 24. 1. 2022

Složit hořký slib

K tomu nás muže vyzývá jedna televizní reklama na nejmenovaný alkoholický nápoj. Nabádá nás k „nevyměknutí“, aby se „svět chlapů nezhroutil“.

Co to ale má znamenat v dnešní genderově chaotické době? Co vlastně dnes znamená být mužem?

Raw strava - přínos nebo jen módní trend?vloženo 17. 1. 2022

Raw strava - přínos nebo jen módní trend?

Mnoho z nás je v jednom kole a nemá čas na vaření. Co ale takové vaření bez vaření? Tzv. raw strava je dnes čím dál větším trendem. Je pro nás opravdu přínosná a jak moc?

Živá strava je pro naše tělo mnohem lehčí na strávení.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>|

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)


obchodní podmínky zpracování osobních údajů zpracování cookies mobilní verze  spolupracujte s námi  vaše názory a připomínky